Skärgårdsbokning
*** Tourist Info
+358-2-410 6600 if.gninkobsdragraks@ofni må-fr 9-16

image

Gruppresor: Villkor

Finlands Skärgårdsbokning Ab tillämpar de regler för färdigresor som förhandlats fram mellan Resebyråbranschens fackförbund i Finland (SMAL) och konsumentombudsmannen.

Bokningsvillkor för paketresor

Muntligen, skriftligen eller med e-post gjorda bokningar är bindande. Alla förändringar som sker, i t.ex. tidtabellen, deltagarantal, besöksmål osv. skall meddelas till Finlands Skärgårdsbokning och inte direkt till serviceproducenten.

Vouchern är en förbindelse värd den service som beskrivs, och som vid förändring eller inhibering alltid bör returneras till Finlands Skärgårdsbokning.

Vid inhibering av en redan bekräftad bokning innehåller vi den erlagda bekräftelseavgiften om 40 € samt för redan bokade tjänster enligt följande:

Avbokning, datum- eller klockslagsändring för guidning bör göras senast 2 dygn före överenskommen guidning. Om avbokning sker senare än 2 dygn före överenskommen guidning debiteras fullt belopp.

De meddelade guidningstiderna är precisa. Om er grupp försenas från överenskommen tid, debiteras för guidningen enligt tidigare överenskommen tidtabell, även om själva guidningen sålunda förkortas.

Avbokning eller datumförändring av restaurangtjänster:
8 dygn före ankomst: ingen kostnad
7-4 dygn före ankomst: 20-60% av den beställda servicens värde
3-0 dygn före ankomst: 100 % av den beställda servicens värde

Faktureringen görs efter resan på basen av det personantal som meddelats 5 dagar före ankomst. Om beställaren inte gör en separat bekräftelse om ändring av personantalet faktureras det antal som nämns på vouchern eller om personantalet överstiger antalet som nämns på vouchern faktureras det verkliga personantalet.

Förändringar och avbokningar gällande inkvartering och kryssningar: För gruppinkvartering och kryssningar debiteras förutom bekräftelseavgiften även en förskottsbetalning. Bokningen bekräftas, då kunde erlägger förskottsbetalningen om 30% av resans eller inkvarteringens totala pris.

30 dygn före ankomst bekräftelseavgiften om 40 € 29-14 dygn före ankomst förskottsbetalningen om 30 % 13-7 dygn före ankomst 50 % av bokningens pris 6-0 dygn före ankomst 100 % av bokningens pris

Vi ber er att alltid noggrant studera bokningsvillkoren samt reseprogrammet. Trevlig resa!

Vi förbehåller oss rätten till pris- och programförändringar. Alla priser inkluderar mervärdesskatt. Alkoholdrycker faktureras enligt den verkliga åtgången.

Finlands Skärgårdsbokning Ab